Polityka Prywatności

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Rainlabs Services Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie (30-510), przy ul. Jana Zamoyskiego 24, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000908997, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Krakowa w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 6793219474, REGON: 389299078. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

2. Cel i podstawy przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane w sytuacji, gdy:

 • przetwarzanie jest konieczne w celu podjęcia kroków na Twoje żądanie przed zawarciem umowy oraz w celu wykonania zawartej umowy (art. 6 ust 1 lit. b) RODO), co obejmuje:
 • udział w procesie rekrutacyjnym, do którego zgłosisz kandydaturę;
 • przetwarzanie jest konieczne do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), które obejmują:
 • odpowiadanie na wiadomości i pytania użytkowników serwisu;
 • ustalenie, dochodzenie i obronę przed ewentualnymi roszczeniami użytkowników serwisu;
 • wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), która obejmuje przetwarzanie w celach przyszłych rekrutacji.

3. Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa podania niektórych danych osobowych powoduje niemożność skorzystania z funkcjonalności serwisu, w szczególności odmowa podania danych niezbędnych w procesie rekrutacyjnym, w tym określonych w kodeksie pracy powoduje brak możliwości wzięcia udziału w tym procesie. W przypadku podania danych w zakresie niewystarczającym do wykonania danej czynności dane te będą niezwłocznie usuwane.

4. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych mogą zostać podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa, podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych z nim umów (w tym podmioty świadczące usługi doradcze, konsultacyjne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, dostawcy podwykonawcy, którzy świadczą dla Administratora usługi na podstawie zawartej z nim umowy (np. współpracownicy zatrudnieni w oparciu o umowy B2B), spółki powiązane z Administratorem.

5. Okres przechowywania danych osobowych

Twoje dane będą przez nas przetwarzane (I) w związku z udziałem w procesie rekrutacyjnym przez czas jego trwania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji przez okres: 1 roku; (II) jeżeli skontaktowałeś się z nami w jakiejkolwiek formie, będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe do czasu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania; (III) jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody lub usprawiedliwionego interesu Administratora, odpowiednio do czasu wycofania zgody lub tak długo jak będzie istniał nasz interes albo do czasu skutecznego zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Niezależnie od powyższego, będziemy przetwarzali Twoje dane do czasu upływu okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń, który jest określony przepisami prawa.

6. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Twoje dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie są poddawane profilowaniu.

8. Przekazywanie danych do Państw trzecich

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

9. Pliki cookies

Witryna rainlabs.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Rainlabs Services sp.zo.o. w celu optymalizacji działań.

      +48 512 094 494
      Jakub Tutro

      rekrutacja@rainlabs.pl
      biuro@rainlabs.pl

      Rainlabs Services Sp z o.o.
      Jana Zamoyskiego 24
      30-519 Kraków, Poland

      Rainlabs

      Rainlabs Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Jana Zamoyskiego 24, 30-519 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000908997, NIP 6793219474, kapitał zakładowy w wysokości 100 000 złotych (wpłacony w całości).