System zasilania AMS584

Specjalnie na potrzeby Systemu Mapowania Lotniczego AMS584 zaprojektowaliśmy niezależny układ zasilania z osobnym alternatorem i akumulatorem buforowym. Wydajność fabrycznej instalacji elektrycznej wiatrakowca jest zbyt mała, aby zasilić wszystkie urządzenia systemu AMS584. Ze względów bezpieczeństwa nie powinna być też zbytnio obciążona. Szczególnie podczas startu i lądowania, pilot potrzebuje pełnej mocy silnika, aby bezpiecznie wykonać te manewry.

Podczas projektowania szczególny nacisk położyliśmy na bezpieczeństwo i niezawodność. Układ zasilania AMS584 jest odizolowany od fabrycznej instalacji elektrycznej. Jednocześnie zapewnia nieprzerwane zasilanie wszystkim urządzeniom pomiarowym i sterującym.

Firma Rainlabs jest świetnym partnerem. Wykazali się ogromnym zaangażowaniem i pasją przy realizacji naszego projektu. Ich znakomita wiedza z zakresu projektowania układów elektronicznych i integracji systemów pomogła stworzyć nowoczesny, niezawodny i bardzo konkurencyjny system mapowania lotniczego.

Marcin Prochaska

Dyrektor Działu B+R, Adram Mapping Systems

Co jest dla nas ważne w pracy projektowej

  • Dzielimy się wiedzą i wymieniamy doświadczeniami – dyskutujemy i drążymy tematy. To daje nam możliwość szybkiego przechodzenia od problemów i wymagań do designu i implementacji
  • Pilnujemy wysokiej jakości kodu przez wnikliwe code review. Korzystamy z zaawansowanego CI/CD
  • Przywiązujemy wagę do dobrej organizacji pracy
  • Pracujemy z klientami, którzy rozumieją, co robimy – dzięki temu projektujemy efektywnie
  • Wspólnie wyznaczamy sobie cele i decydujemy, jak je osiągnąć

Myślisz podobnie?
Może Rainlabs jest Twoim miejscem?
Sprawdź nasze bieżące oferty pracy 

+48 512 094 494
Jakub Tutro

biuro@rainlabs.pl

Rainlabs S.C.
Myśliwska 68
30-718 Kraków, Poland

Rainlabs