Przemysłowy System Pomiarowy IoT

System został zaprojektowany do monitoringu z wykorzystaniem dowolnych czujników wyposażonych w interfejs RS485 i obsługujących protokół MODBUS. Komponenty systemu komunikują się drogą radiową zgodnie ze standardem ZigBee. Dzięki temu system może być wykorzystywany w miejscach gdzie możliwość prowadzenia przewodów jest ograniczona lub kosztowna.

Podstawowym elementem systemu są [link]Rejestratory z interfejsem ZigBee[\link]. Każdy rejestrator posiada dwie magistrale RS485 z niezależnie sterowanym zasilaniem. Czujniki są zasilane tylko na czas wykonywania pomiaru, a rejestratory są zoptymalizowane pod kątem ograniczenia energii pobieranej w trybie czuwania. Takie rozwiązanie pozwala wydłużyć czas pracy na jednym zestawie baterii nawet do kilku lat.

Wszystkie rejestratory są zarządzane i sterowane przez Kontroler, który jest jednocześnie routerem sieci ZigBee. Kontroler komunikuje się z rejestratorami drogą radiową i zleca pomiary zgodnie z ustalonym harmonogramem. Zebrane pomiary są zapisywane lokalnie i wysyłane do serwera. Oprogramowanie kontrolera jest zaimplementowane w języku Python i daje możliwość łatwego dostosowania do konkretnej aplikacji i współpracy z różnymi usługami w chmurze.

Zastosowana architektura pozwala w łatwy sposób budować nawet duże systemy monitoringu. Ponadto dzięki zastosowaniu komunikacji radiowej ZigBee system można w każdym momencie rozbudować dodając kolejne rejestratory. Komponenty systemu zostały zaprojektowane do pracy w trudnych warunkach przemysłowych.

Co jest dla nas ważne w pracy projektowej

  • Dzielimy się wiedzą i wymieniamy doświadczeniami – dyskutujemy i drążymy tematy. To daje nam możliwość szybkiego przechodzenia od problemów i wymagań do designu i implementacji
  • Pilnujemy wysokiej jakości kodu przez wnikliwe code review. Korzystamy z zaawansowanego CI/CD
  • Przywiązujemy wagę do dobrej organizacji pracy
  • Pracujemy z klientami, którzy rozumieją, co robimy – dzięki temu projektujemy efektywnie
  • Wspólnie wyznaczamy sobie cele i decydujemy, jak je osiągnąć

Myślisz podobnie?
Może Rainlabs jest Twoim miejscem?
Sprawdź nasze bieżące oferty pracy 

+48 512 094 494
Jakub Tutro

rekrutacja@rainlabs.pl
biuro@rainlabs.pl

Rainlabs Services Sp z o.o.
Jana Zamoyskiego 24
30-519 Kraków, Poland

Rainlabs

Rainlabs Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Jana Zamoyskiego 24, 30-519 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000908997, NIP 6793219474, kapitał zakładowy w wysokości 100 000 złotych (wpłacony w całości).