Przemysłowy Rejestrator ZigBee

Rejestrator umożliwia wykonywanie pomiarów z wykorzystaniem czujników obsługujących protokół MODBUS. Urządzenie posiada dwie magistrale RS485 z niezależnie sterowanym zasilaniem. Czujniki są zasilane tylko na czas wykonywania pomiaru, a urządzenie jest zoptymalizowane pod kątem ograniczenia poboru energii. Pozwala to znacząco wydłużyć czas pracy na jednym zestawie baterii.

Urządzenie jest elementem [link]Przemysłowego Systemu Pomiarowego IoT)[/link]. Pomiary są wykonywane na żądanie Kontrolera sieci. W przypadku problemów z połączeniem do sieci ZigBee urządzenie wykonuje pomiary autonomicznie, zgodnie z ustalonym harmonogramem i zapisuje je w pamięci wewnętrznej. Zapewnia to kompletność danych pomiarowych nawet w przypadku przejściowych problemów z komunikacją radiową.

Co jest dla nas ważne w pracy projektowej

  • Dzielimy się wiedzą i wymieniamy doświadczeniami – dyskutujemy i drążymy tematy. To daje nam możliwość szybkiego przechodzenia od problemów i wymagań do designu i implementacji
  • Pilnujemy wysokiej jakości kodu przez wnikliwe code review. Korzystamy z zaawansowanego CI/CD
  • Przywiązujemy wagę do dobrej organizacji pracy
  • Pracujemy z klientami, którzy rozumieją, co robimy – dzięki temu projektujemy efektywnie
  • Wspólnie wyznaczamy sobie cele i decydujemy, jak je osiągnąć

Myślisz podobnie?
Może Rainlabs jest Twoim miejscem?
Sprawdź nasze bieżące oferty pracy 

+48 512 094 494
Jakub Tutro

rekrutacja@rainlabs.pl
biuro@rainlabs.pl

Rainlabs Services Sp z o.o.
Jana Zamoyskiego 24
30-519 Kraków, Poland

Rainlabs

Rainlabs Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Jana Zamoyskiego 24, 30-519 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000908997, NIP 6793219474, kapitał zakładowy w wysokości 100 000 złotych (wpłacony w całości).