Distributed Motion Controller for Complex Robotic Manipulators

Zaprojektowany przez nas Lotniczy System Stabilizacji Instrumentów Optycznych to Platforma Stewarta zoptymalizowana pod kątem jak największego zakresu kompensacji w ograniczonej przestrzeni roboczej. W tego typu mechanizmach kluczowa jest synchroniczna praca wszystkich napędów. Jakiekolwiek opóźnienie, lub awaria jednego z siłowników może kompletnie zmienić trajektorię ruchu. Mając na uwadze bardzo ograniczoną przestrzeń roboczą może to doprowadzić do uderzenia instrumentami optycznymi o elementy konstrukcji i ich uszkodzenia.

Aby zapewnić bezpieczeństwo pracy zaprojektowaliśmy dedykowany rozproszony kontroler ruchu. System składa się ze sterownika nadrzędnego i sterowników poszczególnych siłowników. Sterownik nadrzędny wyznacza orientację systemu z wykorzystaniem IMU, oblicza kinematykę robota i trajektorie pracy wszystkich siłowników. Następnie zarządza wszystkimi sterownikami i nadzoruje ich synchroniczną pracę. Urządzenia komunikują się po magistrali CAN i wykorzystują specjalnie opracowane mechanizmy fail-safe. Dzięki temu w przypadku awarii któregokolwiek z elementów systemu pozostałe sterowniki natychmiast zatrzymują swoją pracę. Pozwala to uniknąć ruchów po nieprzewidzianych trajektoriach i uszkodzania kosztownych instrumentów.

Wybraliśmy firmę Rainlabs ponieważ byli w stanie opracować rozwiązanie, które uwzględnia wszystkie czynniki wpływające na nasz nietypowy produkt. Potrafili rozwiązać problemy napotkane na wszystkich etapach projektu i dostarczyć rozwiązanie które spełnia nasze oczekiwania.

Marcin Prochaska

Dyrektor Działu B+R, Adram Mapping Systems

Co jest dla nas ważne w pracy projektowej

  • Dzielimy się wiedzą i wymieniamy doświadczeniami – dyskutujemy i drążymy tematy. To daje nam możliwość szybkiego przechodzenia od problemów i wymagań do designu i implementacji
  • Pilnujemy wysokiej jakości kodu przez wnikliwe code review. Korzystamy z zaawansowanego CI/CD
  • Przywiązujemy wagę do dobrej organizacji pracy
  • Pracujemy z klientami, którzy rozumieją, co robimy – dzięki temu projektujemy efektywnie
  • Wspólnie wyznaczamy sobie cele i decydujemy, jak je osiągnąć

Myślisz podobnie?
Może Rainlabs jest Twoim miejscem?
Sprawdź nasze bieżące oferty pracy 

+48 512 094 494
Jakub Tutro

rekrutacja@rainlabs.pl
biuro@rainlabs.pl

Rainlabs Services Sp z o.o.
Jana Zamoyskiego 24
30-519 Kraków, Poland

Rainlabs

Rainlabs Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Jana Zamoyskiego 24, 30-519 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000908997, NIP 6793219474, kapitał zakładowy w wysokości 100 000 złotych (wpłacony w całości).