Distributed Motion Controller for Complex Robotic Manipulators

Zaprojektowany przez nas Lotniczy System Stabilizacji Instrumentów Optycznych to Platforma Stewarta zoptymalizowana pod kątem jak największego zakresu kompensacji w ograniczonej przestrzeni roboczej. W tego typu mechanizmach kluczowa jest synchroniczna praca wszystkich napędów. Jakiekolwiek opóźnienie, lub awaria jednego z siłowników może kompletnie zmienić trajektorię ruchu. Mając na uwadze bardzo ograniczoną przestrzeń roboczą może to doprowadzić do uderzenia instrumentami optycznymi o elementy konstrukcji i ich uszkodzenia.

Aby zapewnić bezpieczeństwo pracy zaprojektowaliśmy dedykowany rozproszony kontroler ruchu. System składa się ze sterownika nadrzędnego i sterowników poszczególnych siłowników. Sterownik nadrzędny wyznacza orientację systemu z wykorzystaniem IMU, oblicza kinematykę robota i trajektorie pracy wszystkich siłowników. Następnie zarządza wszystkimi sterownikami i nadzoruje ich synchroniczną pracę. Urządzenia komunikują się po magistrali CAN i wykorzystują specjalnie opracowane mechanizmy fail-safe. Dzięki temu w przypadku awarii któregokolwiek z elementów systemu pozostałe sterowniki natychmiast zatrzymują swoją pracę. Pozwala to uniknąć ruchów po nieprzewidzianych trajektoriach i uszkodzania kosztownych instrumentów.

Wybraliśmy firmę Rainlabs ponieważ byli w stanie opracować rozwiązanie, które uwzględnia wszystkie czynniki wpływające na nasz nietypowy produkt. Potrafili rozwiązać problemy napotkane na wszystkich etapach projektu i dostarczyć rozwiązanie które spełnia nasze oczekiwania.

Marcin Prochaska

Dyrektor Działu B+R, Adram Mapping Systems

BEZPŁATNA KONSULTACJA

  • Masz problem i nie masz koncepcji jak go rozwiązać
  • Masz pomysł i potrzebujesz konsultacji technicznej
  • Nie wiesz jak ruszyć ze swoim projektem
  • Zastanawiasz się czy IoT i nowe technologie mogą pomóc w Twoim biznesie
  • Chcesz unowocześnic swoje produkty
  • Dostępne na rynku rozwiązania nie spełniają Twoich oczekiwań
  • Masz jakiekolwiek inne pytanie i podejrzewasz, że my znamy odpowiedź

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się w ciągu 24h i umówimy dogodny termin konsultacji.

Konsultacja jest w pełni bezpłatna i niezobowiązująca.

+48 512 094 494
Jakub Tutro

Rainlabs S.C.
Myśliwska 68
30-718 Kraków, Poland

Rainlabs Services Sp z o.o.
Jana Zamoyskiego 24
30-519 Kraków, Poland

Rainlabs S.C.

Rainlabs Services Sp. z o.o.

Rainlabs Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Jana Zamoyskiego 24, 30-519 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000908997, NIP 6793219474, kapitał zakładowy w wysokości 100 000 złotych (wpłacony w całości).