Real-time Vibration Monitor for Machine Predictive Maintenance

Urządzenie, w czasie rzeczywistym 24/7, monitoruje wibracje z wykorzystaniem czujników akcelerometrycznych. Przystosowane do pracy w warunkach przemysłowych i komunikuje się poprzez interfejs Ethernet. Monitoruje parametry mierzonych sygnałów i po przekroczeniu ustalonych progów wyzwala zapis do pamięci. Zebrane pomiary są na bieżąco przesyłane na serwer w chmurze.
Urządzenie posiada 4 wejścia prądowe 1-50mA i umożliwia pomiary z częstotliwością do 4kHz. Specjalnie zaprojektowany niskoszumny tor pomiarowy i 24-bitowe przetworniki ADC zapewniają SNR na poziomie 103dB.

BEZPŁATNA KONSULTACJA

  • Masz problem i nie masz koncepcji jak go rozwiązać
  • Masz pomysł i potrzebujesz konsultacji technicznej
  • Nie wiesz jak ruszyć ze swoim projektem
  • Zastanawiasz się czy IoT i nowe technologie mogą pomóc w Twoim biznesie
  • Chcesz unowocześnic swoje produkty
  • Dostępne na rynku rozwiązania nie spełniają Twoich oczekiwań
  • Masz jakiekolwiek inne pytanie i podejrzewasz, że my znamy odpowiedź

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się w ciągu 24h i umówimy dogodny termin konsultacji.

Konsultacja jest w pełni bezpłatna i niezobowiązująca.

+48 512 094 494
Jakub Tutro

Rainlabs S.C.
Myśliwska 68
30-718 Kraków, Poland

Rainlabs Services Sp z o.o.
Jana Zamoyskiego 24
30-519 Kraków, Poland

Rainlabs S.C.

Rainlabs Services Sp. z o.o.

Rainlabs Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Jana Zamoyskiego 24, 30-519 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000908997, NIP 6793219474, kapitał zakładowy w wysokości 100 000 złotych (wpłacony w całości).